Phiếu Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Viên Chức Mới Nhất Và Chi Tiết Cách Ghi

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là tài liệu lưu trong hồ sơ của người lao động, trong đó ghi kết quả đánh giá, đánh giá phẩm chất của người lao động; là cơ sở để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Phiếu đánh giá chất lượng công chức Nó thường được thành lập vào cuối năm để tự đánh giá kết quả công việc cải thiện bản thân trong năm qua.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá chất lượng công chức

*

Phiếu đánh giá chất lượng công chức

1. Phiếu đánh giá đánh giá chất lượng công chức là gì?

vật mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức là một trong những biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 90 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá và phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là một trong những hồ sơ, tài liệu được lưu trong hồ sơ công vụ ghi kết quả đánh giá, đánh giá chất lượng viên chức; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, đề bạt, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… đối với công chức.

Mẫu này bao gồm các nội dung sau:

– Cán bộ tự đánh giá về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức, kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Người quản lý bổ sung phải tự đánh giá kết quả công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, khả năng quy tụ, đoàn kết của mình;

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn #1 Từ đồng âm là gì? Tác dụng và những loại từ đồng âm cơ bản

– Tự kiểm điểm, đánh giá chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm.

2. Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo Quyết định 3277

Bảng đánh giá xếp loại chất lượng công chức mới nhất được ban hành theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Pháp lệnh đánh giá, phân loại chất lượng hàng năm của đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

Năm:

Họ và tên:…………………………………………

Chức danh: …………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………….

Xem thêm: Mua K54 và băng đạn 41 với giá 22 triệu đồng, Top 9 Báo Đạn K54 Mới Nhất 2022

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ Chính trị tư tưởng: Đạo đức, lối sống: Tác phong, tác phong làm việc: Ý thức kỷ luật: Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; mức độ thực hiện, chất lượng và tiến độ công việc): Thái độ đối với phục vụ nhân dân và công ty (đối với các vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc làm việc trực tiếp với nhân dân và công ty):

PHẦN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, chịu trách nhiệm về: Năng lực lãnh đạo, quản lý: Năng lực tập hợp, thống nhất:

Tham Khảo Thêm:  Nhiều Vụ Tai Nạn Tại Ngã Ba La Sơn Huế, Nhiều Vụ Tai Nạn Tại Ngã Ba La Sơn

TỰ NHẬN XÉT, CHẤT LƯỢNG

Tự đánh giá ưu nhược điểm: Tự đánh giá chất lượng:

(Làm tốt nhiệm vụ; làm tốt nhiệm vụ; làm nhiệm vụ; không làm nhiệm vụ).

…., ngày tháng năm….

NHẬN XÉT CÁ NHÂN

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CỤC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

………………………………………………………………………………………………

…., ngày tháng năm….

NGƯỜI NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

(Phần Cơ quan thẩm định)

Nhận xét Ưu và Nhược điểm: Điểm chất lượng và Kết quả xếp hạng:

(Làm tốt nhiệm vụ; làm tốt nhiệm vụ; làm nhiệm vụ; không làm nhiệm vụ).

…, ngày tháng năm….

ĐÁNH GIÁ CỦA THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn xây dựng biểu mẫu đánh giá chất lượng công chức

3.1. Về chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Đúng vậy, chính kiến ​​vững vàng và dũng khí; vị trí vững chắc; không lay chuyển trước mọi khó khăn, thử thách Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân Có ý thức học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, các quyết định, văn kiện của Đảng.

3.2. Đạo đức, lối sống

Không chiếm đoạt, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, ích kỷ, chuyên chế, áp bức; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa Có lối sống liêm khiết, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

3.3. Phong cách làm việc và tác phong

Có trách nhiệm với công việc; Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực thi công việc Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc Có tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong thực thi công việc Có thái độ, tác phong, tác phong làm việc chuẩn mực đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ nhà nước.

3.4. Có ý thức tổ chức và kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức Chấp hành quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác Kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi có yêu cầu.

Tham Khảo Thêm:  Khu Công Nghiệp Giao Long 1, Khu Công Nghiệp Giao Long Ở Bến Tre Mưa Là Ngập

Related Posts

Tuyển sinh lớp đào tạo giáo viên dạy tiền tiểu học tại Hà Nội

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dự bị ngắn hạn 1 tháng tại Hà Nội. Nếu bạn cần chứng chỉ mầm non, hãy theo dõi nội…

Tuyển sinh lớp đào tạo giáo viên dạy tiền tiểu học tại Hà Nội

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dự bị ngắn hạn 1 tháng tại Hà Nội. Nếu bạn cần chứng chỉ mầm non, hãy theo dõi nội…

Cách Tạo Giấy Mời Họp Phụ Huynh Từ Mẫu Giáo Đến Cấp 3, Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh Từ Mẫu Giáo Đến Cấp 3

Mời họp phụ huynh đầu năm là biểu mẫu do giáo viên chủ nhiệm lập và gửi cho phụ huynh để mời họp, trao đổi và thông…

Người Tuổi Dậu Đeo Tỳ Hưu Được Không, Có Tốt Không

Lương hưu là gì? Câu chuyện về người hưu trí Pi Cácòn có tên là Thiên Lộc, Tích Tà hay Bạch Giải, là một con thú hung…

Phim Song Kính Tập 1 Vietsub, Couple Of Mirrors (2021), Xem Phim Song Kính Tập 1 Vietsub

vn2 Vietsub Thuyết Minh Lồng Tiếng Bách Hợp Tập 1 HD Pháp sư Chân Tiên, quản sự Trương Vân, Hạ Vân Chu Hồi Tử lần lượt bị…

Tuyển Cộng Tác Viên Dịch Phim Làm Việc Từ Xa, Việc Làm Cộng Tác Viên Dịch Phim

1. Lương thưởng theo công việc thực tế (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn) 2. Bạn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *