Phép Cộng Được Gọi Là Gì? Phép Cộng Hai Phân Số Khác Mẫu

Giải bài 7: Tính tổng (đến 10) trong phạm vi 20 trang 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 SGK Toán 2 Kết nối kiến ​​thức vào cuộc sống. Bài 1. a) Tính 9 + 6; b) Tính 8 + 6.

Bạn đang xem: Bổ sung

HD

Bài 1 (tr. 27 SGK Toán 2 Tập 1)

a) Tính 9 + 6.

*

b) Tính 8 + 6.

*

Phương pháp giải:

a) Chia số 6 = 1 + 5, lấy 9 + 1, làm tròn 10 rồi cộng 5.

b) Chia số 6 = 2 + 4, lấy 8 + 2, làm tròn 10 rồi cộng với 4.

Giải thích chi tiết:

Một)

*

b)

*

Bài 2

*

Phương pháp giải:

a) Tính 9 + 2 bằng cách đếm: 9, 10, 11.

b) Tính 9 + 3, 9 + 7 bằng cách tách các số: 3 = 1 + 2; 7 = 1 +6 thì lấy 9 + 1 được số tròn chục cộng với số dư.

c) Học sinh có thể tính nhẩm bằng cách đếm lại hoặc chia các số.

Giải thích chi tiết:

*

c) Tính 8 + 3

• Phép chia: 3 = 2 + 1

• 8 + 2 = 10

• 10 + 1 = 11

8 + 3 = 11

+) Tính 8 + 5

• Phép chia: 5 = 2 + 3

• 8 + 2 = 10

• 10 + 3 = 13

8 + 5 = 13

+) Tính 9 + 4

• Phép chia: 4 = 1 + 3

• 9 + 1 = 10

• 10 + 3 = 13

9 + 4 = 13

LT1

Bài 1 (trang 17 SGK Toán 2 Tập 1)

Tính 3+8.

*

Phương pháp giải:

Cách 1: Chia 8 = 7 + 1, thêm 7 thành 3 cho tròn 10, được 10 + 1 = 11.

Cách 2: Chia 3 = 1 + 2, thêm 2 là 8 cho tròn 10, được 1 + 10 = 11.

Giải thích chi tiết:

*

Bài 2

Tìm đúng số.

*

Phương pháp giải:

Học sinh tự mình hoàn thành “9 cộng với một số” bằng cách đếm hoặc chia các số như đã làm trong các bài học ở trên.

Giải thích chi tiết:

*

bài 3

Tính toán:

9 + 5 + 3 6 + 3 + 4 10 – 2 + 5

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Giải thích chi tiết:

9 + 5 + 3 = 14 + 3 = 17

6 + 3 + 4 = 9 + 4 = 13

10 – 2 + 5 = 8 + 5 = 13

bài 4

Tìm cá mèo.

*

Phương pháp giải:

Tính kết quả phép tính ở mỗi con mèo, từ đó tìm số cá tương ứng của mỗi con mèo.

Giải thích chi tiết:

Ta có: 9 + 2 = 11; 9 + 6 = 15; 9 + 3 = 12.

Vì vậy, chúng tôi có kết quả sau đây:

*

Bài 5

Tìm đúng số.

*

Phương pháp giải:

Xác định số cò hiện có ở ruộng và số cò mới đến, rồi viết tổng số con mà chúng có.

Giải thích chi tiết:

Nhìn vào bức tranh ta thấy có 9 con cò trên cánh đồng và 4 con cò nữa đang bay đến.

Tổng số cò là:

9 + 4 = 13 (con)

LT2

Bài 1 (trang 29 SGK Toán 2 Tập 1)

a) Tính 7 + 5.

*

b) Tính 7 + 6.

*

Phương pháp giải:

a) Chia số 5 = 3 + 2, lấy 7 + 3, làm tròn 10 rồi cộng 2.

b) Chia số 6 = 3 + 3, lấy 7 + 3, làm tròn 10 rồi cộng 3.

Giải thích chi tiết:

Một)

*

b)

*

Bài 2

a) Tìm số đúng.

*

b) Mai chia 14 que tính thành hai nhóm. Tìm số que tính ở nhóm 2 trong bảng sau:

*
*

Phương pháp giải:

a) HS tự hoàn thành bảng cộng 7 bằng cách chia các số như đã làm ở bài tập trên.

b) Chia 14 thành tổng của hai số dựa vào các phép tính đã học.

Giải thích chi tiết:

Một)

*

b)

*

bài 3

*

Phương pháp giải:

a) Chia số 7 = 2 + 5, lấy 8 + 2 làm tròn chục rồi cộng 5.

b) Chia số 5 = 2 + 3, lấy 8 + 2 làm tròn chục rồi cộng 3.

c) Chia số 8 = 2 + 6, lấy 8 + 2 làm tròn chục rồi cộng 6.

b) Chia số 5 = 4 + 1, lấy 6 + 4, làm tròn 10 rồi cộng 1.

Giải thích chi tiết:

*

bài 4

Tìm đúng số.

*

Phương pháp giải:

HS tự hoàn thành bảng cộng 8 bằng cách chia các số như đã làm ở bài tập trên.

Giải thích chi tiết:

*

Bài 5

Để giúp đỡ học sinh vùng khó khăn, lớp em đã quyên góp được 8 thùng quần áo và 5 thùng sách vở. Muốn có quần áo và sách vở, lớp bạn đã quyên góp được bao nhiêu hộp?

*

Phương pháp giải:

Muốn tìm số thùng quần áo và số sách đã lấy được ta lấy số thùng quần áo cộng với số thùng sách.

Giải thích chi tiết:

Bản tóm tắt

Quần áo: 8 hộp

Sách: 5 hộp

Và quần áo và sách: … máy tính tiền?

Trả lời

Cả quần áo và sách vở, lớp em thu được số thùng là:

8 + 5 = 13 (thùng)

Đáp số: 13 hộp.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Bootice Boot Mbr và Pbr cho ổ cứng Tạo khả năng Hướng dẫn sử dụng Bootice

LT3

Bài 1 (trang 30 SGK Toán 2 Tập 1)

Tìm đúng số.

Một)

*

b)

*

Phương pháp giải:

a) HS hoàn thành bảng cộng 6 bằng cách chia các số, tương tự như bài tập trên.

b) Quan sát tháp số bên trái ta thấy: 1 + 2 = 3; 2 + 6 = 8 rồi tìm số điền vào ? là 3 + 8.

Làm tương tự với tháp số bên phải

Giải thích chi tiết:

a) Quan sát tháp số bên trái ta thấy: 1 + 2 = 3; 2 + 6 = 8 rồi tìm số điền vào ? là 3 + 8 = 11.

Vì vậy, chúng tôi có kết quả sau đây:

*

+) Quan sát tháp số bên phải ta thấy: Mỗi số kể từ hàng trên bằng tổng hai số kể từ hàng dưới.

Vì vậy, chúng tôi có thể điền vào các số còn thiếu.

*

Bài 2

Con số?

*

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Giải thích chi tiết:

Chúng ta có:

a) 6 + 5 = 11; 11+7=18.

b) 5 + 2 = 7; 7 + 6 = 13; 13 + 4 = 17.

Vì vậy, chúng tôi có kết quả sau đây:

*

bài 3

Tìm hai phép tính có cùng kết quả.

*

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi tìm hai phép tính có cùng kết quả.

Giải thích chi tiết:

Chúng ta có:

6 + 7 = 13; 6 + 8 = 14;

7 + 4 = 11; 7 + 6 = 13;

6 + 6 = 12; 7 + 5 = 12;

7 + 8 = 15; 6 + 9 = 15;

7 + 7 = 14; 6+5=11.

Vì vậy, hai phép tính có cùng kết quả được hợp nhất như sau:

*

bài 4

Đoàn tàu hàng có 4 toa nằm ngoài đường hầm và 7 toa nằm trong hầm. Hỏi đoàn tàu có tất cả bao nhiêu toa?

*

Phương pháp giải:

Để tìm số toa mà tàu có mọi thứ bên trong, chúng ta lấy số toa đã ra khỏi đường hầm cộng với số toa còn lại trong đường hầm.

Giải thích chi tiết:

Bản tóm tắt

Ra khỏi hầm: 4 xe

Trong hầm: 7 xe

Có tất cả: … công thức?

Trả lời

Đoàn tàu có tất cả các toa là:

4 + 7 = 11 (công thức)

Trả lời: 11 công thức nấu ăn.

LT4

Bài 1 (trang 32 SGK Toán 2 Tập 1)

Tìm đúng số.

*

Phương pháp giải:

– Áp dụng: Kỳ hạn + Kỳ hạn = Số tiền.

– Tính nhẩm bằng cách đếm hoặc chia số.

Giải thích chi tiết:

*

Bài 2

Tại sao bạn lại hái nấm với phép tính là 12. Hỏi bạn đã hái được bao nhiêu cây nấm?

*

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính trên các cây nấm rồi tìm các phép cộng có tổng bằng 12, sau đó tìm số cây nấm bạn đã hái.

Giải thích chi tiết:

Chúng ta có:

6 + 6 = 12; 5 + 8 = 13; 9 + 3 = 12

7 + 3 = 10; 10 + 4 = 14; 7 + 5 = 12; 8 + 4 = 12.

Có 4 phép tính cộng lại được 12.

Vì vậy, bạn có thể chọn 4 nấm.

bài 3

a) Tính kết quả của các phép tính ghi trong thang.

b) Phép tính nào có cùng kết quả?

*

Phương pháp giải:

a) Tính kết quả các phép tính ghi trong thang theo các cách tính đã học.

b) Dựa vào kết quả ở a để tìm các phép tính có cùng kết quả.

Giải thích chi tiết:

a) Ta có:

9 + 5 = 14; 7 + 4 = 11; 8 + 6 = 14;

6 + 7 = 13; 9 + 7 = 16.

b) Ta có: 14 = 14 .

Vậy các phép tính có cùng kết quả là 9+5 và 8+6.

bài 4

Hai con súc sắc nào sau đây có tổng số chấm ở các mặt trên bằng 11?

*

Phương pháp giải:

Quan sát số chấm ở mặt trên của con súc sắc, làm phép tính và tìm hai con súc sắc có tổng số chấm ở mặt trên bằng 11.

Giải thích chi tiết:

Xúc xắc A có 6 mặt trên.

Zar B có 4 điểm trên đầu.

Con xúc xắc C có 5 điểm trên cùng.

Xúc xắc có 3 chấm trên đầu.

Mà: 6 + 5 = 11.

Vậy con xúc xắc A và con xúc xắc C có tổng số điểm ở các mặt trên bằng 11.

onfire-bg.com

*

Bình luận

*

Phân công
Phân công
bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu bầu
Bài tiếp theo

*

Đề kiểm tra toán lớp 2 – Kết nối kiến ​​thức – Xem ngay

Báo cáo lỗi – nhận xét

TẢI ỨNG DỤNG ĐỂ XEM NGOẠI TUYẾN

*
*

× Báo cáo lỗi và nhận xét
Vấn đề tôi gặp phải là gì?

Lỗi

Gửi bình luận Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng onfire-bg.com. Đội ngũ giảng viên cần cải thiện điều gì để cho bài viết này 5*?

Vui lòng để lại thông tin của bạn để tôi có thể liên lạc với bạn!

Họ và tên:

Gửi Hủy bỏ
Chính sách liên hệ

*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải pháp tuyệt vời và tài liệu miễn phí

Hãy để onfire-bg.com gửi cho bạn thông báo về các giải pháp tuyệt vời và nội dung miễn phí.

Tham Khảo Thêm:  Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ Tp Hcm

Related Posts

Tuyển sinh lớp đào tạo giáo viên dạy tiền tiểu học tại Hà Nội

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dự bị ngắn hạn 1 tháng tại Hà Nội. Nếu bạn cần chứng chỉ mầm non, hãy theo dõi nội…

Tuyển sinh lớp đào tạo giáo viên dạy tiền tiểu học tại Hà Nội

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dự bị ngắn hạn 1 tháng tại Hà Nội. Nếu bạn cần chứng chỉ mầm non, hãy theo dõi nội…

Cách Tạo Giấy Mời Họp Phụ Huynh Từ Mẫu Giáo Đến Cấp 3, Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh Từ Mẫu Giáo Đến Cấp 3

Mời họp phụ huynh đầu năm là biểu mẫu do giáo viên chủ nhiệm lập và gửi cho phụ huynh để mời họp, trao đổi và thông…

Người Tuổi Dậu Đeo Tỳ Hưu Được Không, Có Tốt Không

Lương hưu là gì? Câu chuyện về người hưu trí Pi Cácòn có tên là Thiên Lộc, Tích Tà hay Bạch Giải, là một con thú hung…

Phim Song Kính Tập 1 Vietsub, Couple Of Mirrors (2021), Xem Phim Song Kính Tập 1 Vietsub

vn2 Vietsub Thuyết Minh Lồng Tiếng Bách Hợp Tập 1 HD Pháp sư Chân Tiên, quản sự Trương Vân, Hạ Vân Chu Hồi Tử lần lượt bị…

Tuyển Cộng Tác Viên Dịch Phim Làm Việc Từ Xa, Việc Làm Cộng Tác Viên Dịch Phim

1. Lương thưởng theo công việc thực tế (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn) 2. Bạn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *