Những Giờ Phút Cuối Đời Bác Hồ Mất Năm Nào ? Hình Ảnh Xúc Động Ngày Bác Mất

MỪNG NHÀ NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG MỪNG, MỪNG XUÂN 2022! Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua ĐẠT ĐÚNG NHIỆM VỤ KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2022 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, MÔ HÌNH HỒ CHÍ MINH, VĂN HÓA VIỆT NAM TỰ CHỌN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI, THÀNH PHỐ VĂN MINH!

*

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Năm 1925, Người thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội tại Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức “Cộng sản đoàn” do hội này làm nòng cốt, đào tạo cán bộ cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam.

Bạn đang xem: Bác Hồ Chết Năm Nào?

Từ năm 1930 đến năm 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, khó khăn.

Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức các lực lượng cứu nước. lực lượng giải phóng quân, chính trị căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Việt Nam đập tan âm mưu của bọn đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (1951), ông được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn, mà đỉnh cao là đại thắng Điện Biên Phủ (1954).

Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng (1955), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra hai nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng Việt Nam: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam. thực hiện thống nhất nước nhà và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Xem thêm: Top 22 Truyện Tranh Tình Cảm Hay Nhất Bạn Phải Đọc, Truyện Tranh Dành Cho Con Gái, Ngôn Tình & Lãng Mạn

Đại hội III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Kỳ họp thứ hai và thứ ba Quốc hội bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, vạch ra con đường đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập Đảng Mác-Lênin Việt Nam, Người sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Người sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Người sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tăng cường đoàn kết quốc tế. Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, chiến sĩ kiệt xuất, nhà hoạt động xuất sắc của phong trào cộng sản, phong trào giải phóng dân tộc và quốc tế.

Chính phủ Việt Nam 1945-1998, Nxb. Chính sách quốc gia, 1999

————–

Ngày 3-6-1911, Nguyễn Tất Thành được cấp thẻ công chức để lên tàu Amiran Latus Trêvin với tên Văn Ba. Hai ngày sau, ngày 5 tháng 6 năm 1911, tàu rời cảng Nhà Rồng sang Pháp.

Tham Khảo Thêm:  Ngày Giáng Sinh Là Ngày Bao Nhiêu, Ngày Lễ Noel Đúng Là Ngày Bao Nhiêu

Related Posts

Tuyển sinh lớp đào tạo giáo viên dạy tiền tiểu học tại Hà Nội

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dự bị ngắn hạn 1 tháng tại Hà Nội. Nếu bạn cần chứng chỉ mầm non, hãy theo dõi nội…

Tuyển sinh lớp đào tạo giáo viên dạy tiền tiểu học tại Hà Nội

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dự bị ngắn hạn 1 tháng tại Hà Nội. Nếu bạn cần chứng chỉ mầm non, hãy theo dõi nội…

Cách Tạo Giấy Mời Họp Phụ Huynh Từ Mẫu Giáo Đến Cấp 3, Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh Từ Mẫu Giáo Đến Cấp 3

Mời họp phụ huynh đầu năm là biểu mẫu do giáo viên chủ nhiệm lập và gửi cho phụ huynh để mời họp, trao đổi và thông…

Người Tuổi Dậu Đeo Tỳ Hưu Được Không, Có Tốt Không

Lương hưu là gì? Câu chuyện về người hưu trí Pi Cácòn có tên là Thiên Lộc, Tích Tà hay Bạch Giải, là một con thú hung…

Phim Song Kính Tập 1 Vietsub, Couple Of Mirrors (2021), Xem Phim Song Kính Tập 1 Vietsub

vn2 Vietsub Thuyết Minh Lồng Tiếng Bách Hợp Tập 1 HD Pháp sư Chân Tiên, quản sự Trương Vân, Hạ Vân Chu Hồi Tử lần lượt bị…

Tuyển Cộng Tác Viên Dịch Phim Làm Việc Từ Xa, Việc Làm Cộng Tác Viên Dịch Phim

1. Lương thưởng theo công việc thực tế (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn) 2. Bạn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *