Hướng dẫn #1 Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Bạn đang xem:
Phiếu lấy ý kiến ​​chi bộ công sở nơi cư trú
TRONG thcsdongphucm.edu.vn

Phiếu đề nghị sinh hoạt chi bộ nơi mình sinh hoạt là biểu mẫu dùng để xin nhận xét, góp ý về Đảng viên tại chi bộ nơi mình sinh hoạt. Mẫu thường được sử dụng vào dịp cuối năm để phục vụ công tác đánh giá đảng viên.

Đây là biểu mẫu mới nhất theo quy định hiện hành ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW để thực hiện nội dung Quy định 213-QĐ/TW. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của mẫu phiếu xin ý kiến ​​chi ủy nơi cư trú, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn đăng ký chi nhánh cư trú

ĐẢNG BỘ…………………….

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị hưởng hoa hồng lưu trú

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM–

……., ngày tháng năm …..

MẪU CÂU HỎI

Chi cục thường trú

Kính thưa:…………………….

…………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên trong việc thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và quần chúng ở nơi cư trú.

Chi nhánh/chi nhánh……………………. kính đề nghị Chi ủy nhận xét đảng viên……………………. tại nơi cư trú (theo mẫu đính kèm).

T/M BAN ĐẢNG (BAN)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

UBND phường, thị trấn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM–

……., ngày tháng năm …..

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Đảng ủy1 sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố đã thống nhất nhận xét đảng viên…………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Làm gương tốt Làm gương Không làm gương

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân ở khu dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương.

Tham Khảo Thêm:  Biểu Tượng & Ngày Sinh, Tháng Sinh 12 Cung Hoàng Đạo Của Nữ & Nam

Là một hình mẫu Không hình mẫu

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ Tham gia chưa hoàn thành Tham gia chọn không tham gia

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy Đảng, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm tình hình nhân dân; phản ánh ý kiến ​​của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi cư trú về những công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên Tích cực Thường xuyên Không thường xuyên

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực Tích cực Không tích cực

6. Yêu cầu cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên thực hiện chưa tốt.

Khen ngợi Thất vọng Cân nhắc Loại bỏ

7. Ý kiến ​​khác………………………………………………………

……………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘ Phường, thị trấn(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chi nhánh T/Hoa Kỳ(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhiệm vụ của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tính tiên phong của cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Tham Khảo Thêm:  Popular Gay Spas And Saunas In Ho Chi Minh City, Vietnam, Gay Ho Chi Minh: Where'S Hot In 2022

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân ở khu dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi cư trú về những công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy Đảng, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố và ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm tình hình nhân dân; phản ánh ý kiến ​​của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quy định này với cấp ủy chi bộ nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hàng năm. Báo cáo kịp thời với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển đi nơi khác sinh hoạt.

Tham Khảo Thêm:  Khi Nào Không Nên Đeo Vòng Tỳ Hưu Vàng Có Ý Nghĩa Gì ? Tỳ Hưu Là Gì

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT Lê Hồng Phong. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: /phieu-xin-y-kien-chi-uy-noi-cu-tru/

Bạn xem bài
Phiếu lấy ý kiến ​​chi bộ công sở nơi cư trú
Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về
Mẫu phiếu yêu cầu chi ủy khu dân cư dưới đây để trường THCS Đồng Phú thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn nhé! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của trường THCS Đồng Phú

Nhớ dẫn nguồn bài viết này:
Phiếu lấy ý kiến ​​chi bộ công sở nơi cư trú
của website thcsdongphucm.edu.vn

kiến thức chung

Xem thêm chi tiết về
Phiếu lấy ý kiến ​​chi bộ công sở nơi cư trú

Related Posts

Tuyển sinh lớp đào tạo giáo viên dạy tiền tiểu học tại Hà Nội

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dự bị ngắn hạn 1 tháng tại Hà Nội. Nếu bạn cần chứng chỉ mầm non, hãy theo dõi nội…

Tuyển sinh lớp đào tạo giáo viên dạy tiền tiểu học tại Hà Nội

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dự bị ngắn hạn 1 tháng tại Hà Nội. Nếu bạn cần chứng chỉ mầm non, hãy theo dõi nội…

Cách Tạo Giấy Mời Họp Phụ Huynh Từ Mẫu Giáo Đến Cấp 3, Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh Từ Mẫu Giáo Đến Cấp 3

Mời họp phụ huynh đầu năm là biểu mẫu do giáo viên chủ nhiệm lập và gửi cho phụ huynh để mời họp, trao đổi và thông…

Người Tuổi Dậu Đeo Tỳ Hưu Được Không, Có Tốt Không

Lương hưu là gì? Câu chuyện về người hưu trí Pi Cácòn có tên là Thiên Lộc, Tích Tà hay Bạch Giải, là một con thú hung…

Phim Song Kính Tập 1 Vietsub, Couple Of Mirrors (2021), Xem Phim Song Kính Tập 1 Vietsub

vn2 Vietsub Thuyết Minh Lồng Tiếng Bách Hợp Tập 1 HD Pháp sư Chân Tiên, quản sự Trương Vân, Hạ Vân Chu Hồi Tử lần lượt bị…

Tuyển Cộng Tác Viên Dịch Phim Làm Việc Từ Xa, Việc Làm Cộng Tác Viên Dịch Phim

1. Lương thưởng theo công việc thực tế (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn) 2. Bạn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *