LỊCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC (TỪ NGÀY 07/07 ĐẾN NGÀY 09/07)
(Ngày đăng: 24/06/2022 - Lượt xem: 734)

LỊCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC 
(TỪ NGÀY 07/07 ĐẾN NGÀY 09/07)


Trang web tuyển sinh: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

Lớp 6: Từ ngày 07/07/2022 đến ngày 09/07/2022

* PHHS có thể xem video, trong video có Hướng dẫn chi tiết.