GIẤY KHEN CHO CÁC LỚP ĐẠT GIẢI VĂN NGHỆ VÀ BÍCH BÁO
(Ngày đăng: 20/11/2021 - Lượt xem: 919)

GIẤY KHEN CHO CÁC LỚP 
ĐẠT GIẢI VĂN NGHỆ VÀ BÍCH BÁO

Ban tổ chức trao giấy khen cho các lớp đạt giải văn nghệ và bích báo. 

Dù đạt giải hay không, tất cả các em đều rất đáng khen! 

kết quả 20 (11).jpg

kết quả 20 (12).jpg

kết quả 20 (13).jpg

kết quả 20 (1).jpg

kết quả 20 (2).jpg

kết quả 20 (3).jpg

kết quả 20 (4).jpg

kết quả 20 (5).jpg

kết quả 20 (6).jpg

kết quả 20 (7).jpg

kết quả 20 (8).jpg

kết quả 20 (9).jpg

kết quả 20 (10).jpg