Bạn thấy website của chúng tôi thế nào?   
Trường THCS Minh Khai
Ngày đăng: 12/03/2013 - Lượt xem: 0
Rock vang trang - Thu trang
Ngày đăng: 01/10/2015 - Lượt xem: 116
Văn nghệ ĐH Liên đội THCS Minh Khai 2015
Ngày đăng: 15/10/2015 - Lượt xem: 2619
Ngày đăng: 23/11/2012 - Lượt xem: 0
Kỉ niệm 50 năm
Ngày đăng: 23/11/2012 - Lượt xem: 0
Kỉ niệm 50 năm
Ngày đăng: 23/11/2012 - Lượt xem: 0
Ngày đăng: 23/11/2012 - Lượt xem: 0
Ngày đăng: 23/11/2012 - Lượt xem: 0
20-11-2015
Ngày đăng: 23/11/2015 - Lượt xem: 4879
THAM QUAN DÃ NGOẠI THIÊN SƠN – SUỐI NGÀ 2015
Ngày đăng: 11/11/2015 - Lượt xem: 39776
Tham quan 2015 II
Ngày đăng: 12/11/2014 - Lượt xem: 0
Video tham quan 2014
Ngày đăng: 15/12/2014 - Lượt xem: 0
CLB Văn học dân gian T4 2016 THCS Minhkhai 1
Ngày đăng: 22/04/2016 - Lượt xem: 0
CLB Văn học dân gian T4 2016 THCS Minhkhai 2
Ngày đăng: 22/04/2016 - Lượt xem: 0
CLB Văn học dân gian T4 2016 THCS Minhkhai 3
Ngày đăng: 22/04/2016 - Lượt xem: 2797
CLB Văn học dân gian T4 2016 THCS Minhkhai 4
Ngày đăng: 22/04/2016 - Lượt xem: 3016
Thi Van Nghe 2016 - lop 7a1
Ngày đăng: 16/11/2016 - Lượt xem: 0
Thi Van Nghe 2016 - lop 7a2
Ngày đăng: 16/11/2016 - Lượt xem: 0
Thi Van Nghe 2016 - lop 7a3
Ngày đăng: 16/11/2016 - Lượt xem: 0
Thi Van Nghe 2016 - 8a3
Ngày đăng: 16/11/2016 - Lượt xem: 0
Trung thu 2016
Ngày đăng: 16/11/2016 - Lượt xem: 0
Giai điệu tuổi hồng 2016
Ngày đăng: 17/11/2016 - Lượt xem: 456
Giai điệu Tuổi hồng 2016
Ngày đăng: 17/11/2016 - Lượt xem: 344