Bạn thấy website của chúng tôi thế nào?   
Đội ngũ lãnh đạo qua các năm
(Ngày đăng: 15/01/2013 - Lượt xem: 4425)

1.      Nhiệm kỳ 1977 - 1983

Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Công

2.      Nhiệm kỳ 1984 - 1998

Hiệu trưởng: Đặng Thị Nhạn

3.      Nhiệm kỳ 1983 - 1984

Hiệu trưởng: Quản Bá Định

4.      Nhiệm kỳ 1998 - 2007

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

5.      Nhiệm kỳ 2007 – đến nay

Hiệu trưởng: Lê Minh Hạnh

6.      Nhiệm kỳ 1984 – 1990

Phó hiệu trưởng: Lê Đức Toàn

7.      Phó hiệu trưởng đương nhiệm: Đặng Thị Thúy Quỳnh